Keporkaky keporkaků o nich mluví trasy

Podle kytovců můžete zjistit cesty jejich pohybu. Do vědci dospěli k takovým závěrům jako výsledek studie, které lze přečíst na stránkách vědeckého časopisu Royal Společnost otevřená věda.

Biologové studovali zvukové složení obydlí 52 keporkaků v tichém oceánu. Takové melodické zvuky se nazývají písně může trvat několik dní. S největší pravděpodobností takto komunikují zvířata. mezi sebou. Možná jsou melodie také součástí páření. Velryby z různých populací zpívat různé písně. Mohou však se setkaly výpůjční práce z repertoáru příbuzných. Proto při porovnání melodií zvířat můžete sledovat jejich cestu migrace.

keporkaků

Ačkoli samice keporkaků vydávají různé zvuky, dlouhé a melodické písně, které hráli pouze muži

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: