Psi zachránili hostesky před smrtícími nemoc

Vědci dospěli k závěru: psi dokáží rozpoznat onkologii rané fáze. Majitelé by se měli blíže podívat chování jejich domácích mazlíčků.

V Británii se vyskytly dva po sobě jdoucí případy, kdy psi byli upozornila na své majitele nástup rakoviny prsu žlázy. Emma Smithová byla znepokojena Charlieho podivným chováním, nejoblíbenější z jejích dětí: pes neustále strčil nos do ženské hrudi a štěkal bez přestání. Možná oblečení voní jako jídlo, pomyslela si Emma a změněné oblečení, ale chování psa se nezměnilo. Lékaři to našli malý nádor na samém místě, na který Charlie ukazoval – z dokázala se zbavit bez následků.

Pes v náručí

Podobný příběh se stal s Claire Guest a jejím psem – Labrador Daisy. Po zotavení žena vytvořila charitativní organizace „Psi-doktoři“, ve které pracují 12 zvířat, která mohou diagnostikovat rakovinu v raných stádiích. Pouze její oblíbené Daisy se jí podařilo pomoci dalším 550 lidem, pro které ona získal britskou medaili za modrý kříž fond pro dobré životní podmínky zvířat.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: