V Novosibirsku hledají peníze na podporu kráva

Velké vyhlídky pro zemědělský sektor v Novosibirské oblasti vidět ve vývoji chovu hospodářských zvířat – především produkce hovězího masa. Regionální ministerstvo zemědělství hledá finanční prostředky o vytvoření efektivního chovného materiálu.

Ministerstvo zemědělství Novosibirské oblasti uzavřelo dohoda o spolupráci s Národní unií výrobců hovězí maso. Společně s ohledem na otázku v příštích několika letech nakupovat od zemědělců až 100 tisíc hlav nejproduktivnější plemena. Stále chovají stádo oblasti Bylo započítáno 19 tisíc plnokrevných krav.

Kvantitativní nárůst hospodářských zvířat v blízké budoucnosti by měl znamenají kvalitativní změny. Za tímto účelem v roce 2007 v letošním roce obdržel kraj z federálního rozpočtu více než 88 milionů rublů. Na konci příštího roku byl plánován růst chovného stáda až 50 tisíc cílů.

Stádo krav

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: